RODO


Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącymi zmianami w prawie ochrony danych osobowych i konieczności dostosowania się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, prosimy o zapoznanie się z poniższa informacją.

Informacja o administratorze danych
i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane


Administratorem Państwa danych osobowych jest DRUK-SERWIS Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 8B 06-400 Ciechanów, NIP: 118-13-80-661, REGON: 013221314. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 „Zgodność przetwarzania z prawem). Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do celów niezbędnych do realizacji zamówień kierowanych do nas lub/i korzystania z usług świadczonych przez Państwa firmę oraz wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. min. fakturowanie, umieszczenie danych w systemie bankowym w celu realizacji płatności). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod adresem: sekretariat@druk-serwis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym , nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.